هیتر سونا

هیتر سونا در دو نوع سونا خشک و سونا بخار متفاوت بوده و با توجه به ظرفیت سونا انتخاب می شوند. تمامی مدل های هیتر سونا نیاز به تابلو کنترل برق جداگانه دارند.

نمایش 1 تا 17 از 17 مورد