شلنگ استخر

شلنگ های استخری دارای طول بالا بوده و انعطاف بالایی دارند. این شلنگ ها در برابر رسوب آب مقاوم بوده و جهت تخلیه یا پر کردن آب استخر استفاده می شوند.