برگ گیر استخر

برگ گیر استخر جهت جمع آوری اشیاء بزرگ روی سطح آب و یا داخل آب استخر استفاده می شود.

نمایش 1 تا 2 از 2 مورد