دیگ فولادی 22 محصول وجود دارد.

شما در این قسمت می توانید مشخصات فنی و تصاویر و قیمت و اطلاعات فروش انواع دیگ فولادی در ظرفیت های مختلف را مشاهده و مقایسه و خرید نمایید.

درباره دیگ فولادی :

دیگ ها و بویلر ها به عبارت ساده فضای بسته ای هستند که در آن به یک سیال گرما داده می شود و از این سیال گرم شده در مصارف مختلف می توان استفاده کرد. دیگ ها انواع مختلفی در جنس بدنه همچون چدن، فولاد و یا استیل دارند. دیگ ها در انواع مختلف ازسوخت هایی همچون گاز شهری، گاز مایع، گازوئیل و سایر سوخت های استفاده شده توسط مشعل، برای ایجاد حرارت استفاده می کنند. دیگ ها انواع مختلفی دارند که قدیمی ترین نوع آنها دیگ های کتری مانند بوده که در آن آب توسط شعله مستقیم زیر دیگ گرم میشود، استفاده از این نوع امروزه منسوخ شده است. دیگ های چدنی چند تکه انواع دیگری از دیگ ها هستند که آب درون پنل های چدنی جریان پیدا می کند و گرم می شود. دیگ های چدنی عموما جهت گرمایش ساختمان های مسکونی استفاده میشون و آب گرم تولید شده توسط دیگ های چدنی در یک سیکل بسته بوسیله واحد های رادیاتور، فن کوئل، یونیت هیتر و ... به محیط انتقال پیدا می کند.نوع دیگر دیگ ها دیگ های فایر تیوب هستنند. در دیگ های فایر تیوب منبع حرارتی یا فایر باکس که توسط مشعل گرم میشود همواره در تماس مشتقیم با آب قرار می گیرد و این دستگاه ها عمدتا برای تولید بخار استفاده می گردند. طول مسیر تماس فایر باکس را میتوان با لوله های برگشت موازی افزایش داد که به آن دیگ بخار دو پاس می گویند. و اگر گاز های ناشی از احتراق را به کناره ها و زیر خروجی هدایت کرده و سه مسیر موازی جهت خروج بوجود آوریم به آن دیگ سه پاس می گویند. نوع دیگر بویلر ها بویلر واتر تیوب بوده که در آن آب داخل لوله هایی تحت شعله مستقیم منبع گرمایی قرار می گیرد که نسبت به دیگ های فایر تیوب گنجایشه کمتری دارد ولی فشار بالاتری را در جریان آب تامین می کند.

کلیه دستگاه های بویلر و دیگ های فولادی در وب سایت تخصصی تاسیسات، تنها با گارانتی و خدمات پس از فروش نمایندگان رسمی و اصلی عرضه می شوند و دارای گارانتی  طبق دستورالعمل شرکت اصلی می باشند.

زیرشاخه‌ها

 • دیگ فولادی آذر دما گستر

  شما در این قسمت می توانید مشخصات فنی و تصاویر و قیمت و اطلاعات فروش انواع دیگ و بویلر فولادی استاندارد شرکت آذر دما گستر را مشاهده و مقایسه و خرید نمایید.

  درباره دیگ بخار شرکت آذر دما گستر :

  دیگ ها و بویلر ها به عبارت ساده فضای بسته ای هستند که در آن به یک سیال گرما داده می شود و از این سیال گرم شده در مصارف مختلف می توان استفاده کرد. دیگ ها انواع مختلفی در جنس بدنه همچون چدن، فولاد و یا استیل دارند. دیگ ها در انواع مختلف ازسوخت هایی همچون گاز شهری، گاز مایع، گازوئیل و سایر سوخت های استفاده شده توسط مشعل، برای ایجاد حرارت استفاده می کنند. یکی از انواع دیگ ها دیگ های فایر تیوب هستنند. در دیگ های فایر تیوب منبع حرارتی یا فایر باکس که توسط مشعل گرم میشود همواره در تماس مشتقیم با آب قرار می گیرد و این دستگاه ها عمدتا برای تولید بخار استفاده می گردند. طول مسیر تماس فایر باکس را میتوان با لوله های برگشت موازی افزایش داد که به آن دیگ بخار دو پاس می گویند. و اگر گاز های ناشی از احتراق را به کناره ها و زیر خروجی هدایت کرده و سه مسیر موازی جهت خروج بوجود آوریم به آن دیگ سه پاس می گویند. نوع دیگر بویلر ها بویلر واتر تیوب بوده که در آن آب داخل لوله هایی تحت شعله مستقیم منبع گرمایی قرار می گیرد که نسبت به دیگ های فایر تیوب گنجایشه کمتری دارد ولی فشار بالاتری را در جریان آب تامین می کند.

  کلیه دستگاه های بویلر و دیگ های فولادی شرکت آذر دما گستر در وب سایت تخصصی تاسیسات، تنها با گارانتی و خدمات پس از فروش نمایندگان رسمی و اصلی عرضه می شوند و دارای گارانتی  طبق دستورالعمل شرکت اصلی می باشند.

 • دیگ فولادی پاکمن

  شما در این قسمت می توانید مشخصات فنی و تصاویر و قیمت و اطلاعات فروش انواع دیگ فولادی استاندارد شرکت پاکمن را مشاهده و مقایسه و خرید نمایید.

  درباره دیگ فولادی شرکت پاکمن :

  دیگ ها و بویلر ها به عبارت ساده فضای بسته ای هستند که در آن به یک سیال گرما داده می شود و از این سیال گرم شده در مصارف مختلف می توان استفاده کرد. دیگ ها انواع مختلفی در جنس بدنه همچون چدن، فولاد و یا استیل دارند. دیگ ها در انواع مختلف ازسوخت هایی همچون گاز شهری، گاز مایع، گازوئیل و سایر سوخت های استفاده شده توسط مشعل، برای ایجاد حرارت استفاده می کنند. یکی از انواع دیگ ها دیگ های فایر تیوب هستنند. در دیگ های فایر تیوب منبع حرارتی یا فایر باکس که توسط مشعل گرم میشود همواره در تماس مشتقیم با آب قرار می گیرد و این دستگاه ها عمدتا برای تولید بخار استفاده می گردند. طول مسیر تماس فایر باکس را میتوان با لوله های برگشت موازی افزایش داد که به آن دیگ بخار دو پاس می گویند. و اگر گاز های ناشی از احتراق را به کناره ها و زیر خروجی هدایت کرده و سه مسیر موازی جهت خروج بوجود آوریم به آن دیگ سه پاس می گویند. نوع دیگر بویلر ها بویلر واتر تیوب بوده که در آن آب داخل لوله هایی تحت شعله مستقیم منبع گرمایی قرار می گیرد که نسبت به دیگ های فایر تیوب گنجایشه کمتری دارد ولی فشار بالاتری را در جریان آب تامین می کند.

  کلیه دستگاه های دیگ های فولادی شرکت پاکمن در وب سایت تخصصی تاسیسات، تنها با گارانتی و خدمات پس از فروش نمایندگان رسمی و اصلی عرضه می شوند و دارای گارانتی  طبق دستورالعمل شرکت اصلی می باشند.

 • شرکت دابو صنعت
 • شرکت آب بند

  شما در این قسمت می توانید مشخصات فنی و تصاویر و قیمت و اطلاعات فروش انواع دیگ و بویلر فولادی استاندارد شرکت آب بند را مشاهده و مقایسه و خرید نمایید.

  درباره دیگ بخار شرکت آذر دما گستر :

  دیگ ها و بویلر ها به عبارت ساده فضای بسته ای هستند که در آن به یک سیال گرما داده می شود و از این سیال گرم شده در مصارف مختلف می توان استفاده کرد. دیگ ها انواع مختلفی در جنس بدنه همچون چدن، فولاد و یا استیل دارند. دیگ ها در انواع مختلف ازسوخت هایی همچون گاز شهری، گاز مایع، گازوئیل و سایر سوخت های استفاده شده توسط مشعل، برای ایجاد حرارت استفاده می کنند. یکی از انواع دیگ ها دیگ های فایر تیوب هستنند. در دیگ های فایر تیوب منبع حرارتی یا فایر باکس که توسط مشعل گرم میشود همواره در تماس مشتقیم با آب قرار می گیرد و این دستگاه ها عمدتا برای تولید بخار استفاده می گردند. طول مسیر تماس فایر باکس را میتوان با لوله های برگشت موازی افزایش داد که به آن دیگ بخار دو پاس می گویند. و اگر گاز های ناشی از احتراق را به کناره ها و زیر خروجی هدایت کرده و سه مسیر موازی جهت خروج بوجود آوریم به آن دیگ سه پاس می گویند. نوع دیگر بویلر ها بویلر واتر تیوب بوده که در آن آب داخل لوله هایی تحت شعله مستقیم منبع گرمایی قرار می گیرد که نسبت به دیگ های فایر تیوب گنجایشه کمتری دارد ولی فشار بالاتری را در جریان آب تامین می کند.

  کلیه دیگ های بخار ساخت شرکت آب بند بر اساس استانداردهای بین المللی  BS2790  و استاندارد ملی 4231 تولید می گردد.ظرفیت واقعی دیگ های بخار از 300کیلوگرم بر ساعت تا 20000کیلوگرم بر ساعت و دمای طراحی 250 درجه سانتیگراد می باشد.

 • دیگ فولادی آذران صنعت امرتات (کالور)

  شرکت تولیدی و صنعتی آذران صنعت امرتات با حضور تنی چند از متخصصان صنعت تأسیسات گرمایشی ، در تهران تأسیس و از بدو تأسیس خود پیوسته در حال توسعه مداوم بوده است . این مجموعه فعالیت خود را با تولید دیگ فولادی برای مصارف خانگی آغاز نمود و همینک شش مدل دیگ فولادی آبگرم حرارت مرکزی و دو مدل پکیج زمینی بر پایه دیگ فولادی را نیز به مجموعه تولیدات خود اضافه نموده است .

  شرکت تولیدی و صنعتی آذران صنعت امرتات عواملی چون بالاترین کیفیت ، مناسب ترین قیمت و سریعترین زمان ممکن جهت تحویل کالا را در صدر برنامه های راهبردی و خط مشی کیفی خود گنجانده و به آن توجهی خاص می نماید تا بتواند رضایت مشتریان را به نحو احسن تأمین نماید . روحیه تحقیق بی وقفه و توجه و درک مشتری ، به خوبی به تمام مجموعه تولیدی منعکس می شود که وجه تمایز اصلی این شرکت می باشد . همچنین به منظور پاسخگویی سریع به درخواستهای بازار و تضمین حداکثر دقت و اطمینان محصول ، تجهیزات مدرن وارد وارد خط تولید شدند . دپارتمان R&D کارخانه با به روز رسانی تولیدات خود با استانداردهای جهانی ، کمک شایانی به حفظ و حراست از منابع انرژی کشور و همچنین محیط زیست شهروندان نموده است .

  با توجه به توانمندی های فنی و علمی این شرکت ، در سال 2012 شرکتPeremonti S.p.A.  ایتالیا با توجه به امکانات فیزیکی و توانمندی علمی و فنی و الزامات و سطوح کیفی شرکت ، دیگ های آبگرم تا ظرفیت 200000 کیلوکالری بر ساعت این کارخانه را به منظور تولید تحت لیسانس خود برگزید و از این پس محصولات این شرکت با بالاترین سطوح کیفی و با الزامات استاندارد بین المللی CE اروپا تولید و عرضه می گردند . بدیهی است که این امر نقطه عطفی در صنایع گرمایشی کشور و گامی بلند در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در کشور می باشد .

  همینک شرکت تولیدی و صنعتی آذران صنعت امرتات با دارا بودن تیم مهندسی و تولیدی مجرب و بهره مندی از امکانات و تجهیزات پیشرفته در زمینه طراحی و ساخت انواع دیگ های آبگرم و پکیج های حرارتی زمینی ، امیدوار است به یاری حق و تلاش بی وقفه و پایان ناپذیر کلیه مدیران و پرسنل به قله های رفیع موفقیت دست یابد . 

 • شرکت ساحل صنعت
 • شرکت صنایع پاکفن بخار
نمایش 1 - 22 از 22 قلم کالا
نمایش 1 - 22 از 22 قلم کالا
Real Time Analytics