چیلر جذبی 80 محصول وجود دارد.

شما در این قسمت می توانید مشخصات فنی و تصاویر و قیمت و اطلاعات فروش انواع مختلف چیلر جذبی تک اثره، دو اثره و شعله مستقیم را در ظرفیت های مختلف تبرید مشاهده و مقایسه و خرید نمایید.

درباره چیلر جذبی :

اساس کار چیلرهای جذبی بدین شکل می باشد که بجای سیستم کمپرسور در چیلر های تراکمی از کمپرسور گرمایی (شامل ژنراتور، ابزربر، پمپ و مبدل حرارتی) برای تبخیر ماده مبرد (آب به جای گاز های فریونی در انواع تراکمی) در محوطه ای از محلول لیتیم بروماید و فشرده سازی بخار مبرد در فشار بالا استفاده می شود.بخار آب متراکم شده به کندانسور وارد می شود و توسط آب یا هوای محیط خنک شده و به صورت مایع در می آید که این مایع با عبور از شیر انبساط (اکسپنشن ولو) وارد خنک کننده یا همان اوپراتور میشود. مایعی که وارد اواپراتور می شود بدلیل روند کاهش فشار، نقطه جوش آن پایین آمده و داخل اواپراتور می جوشد. از آن جا که دمای جوش اکنون پایین تر از دمای هوا است، حرارت از هوا به مبرد منتقل شده و مبرد می جوشد و خود هوا خنک می شود. بخار مبرد (آب) دوباره وارد ابزربر شده و حرارت آن بوسیله لیتیم برماید گرفته می شود و لیتیم برماید رقیق شده توسط حرارت به ژنراتور پمپ می شود و این روند تکرار می شود.

تفاوت چیلر های تراکمی و جذبی در نوع کمپرسور می باشد. کمپرسور ها در چیلر های تراکمی می توانند از انواع رفت و برگشتی (پیستونی)، اسکرو و اسکرال باشند. در حالی که کمپرسور های در چیلر های جذبی بصورت گرمایی (شامل ژنراتور، ابزربر، پمپ و مبدل حرارتی) هستند.

کلیه دستگاه های چیلر جذبی تک اثره، دو اثره و شعله مستقیم  در وب سایت تخصصی تاسیسات، تنها با گارانتی و خدمات پس از فروش نمایندگان رسمی و اصلی عرضه می شوند و دارای گارانتی  طبق دستورالعمل شرکت اصلی می باشند.

ویژگی ها :

دستگاه سرمایشی با استفاده از سوخت های حرارتی

زیرشاخه‌ها

 • چیلر جذبی آبگرم

  شما در این قسمت می توانید مشخصات فنی و تصاویر و قیمت و اطلاعات فروش انواع مختلف چیلر جذبی تک اثره آبگرم را در ظرفیت های مختلف مشاهده و مقایسه و خرید نمایید.

  درباره چیلر جذبی آبگرم :

  اساس کار چیلرهای جذبی بدین شکل می باشد که بجای سیستم کمپرسور در چیلر های تراکمی از کمپرسور گرمایی (شامل ژنراتور، ابزربر، پمپ و مبدل حرارتی) برای تبخیر ماده مبرد (آب به جای گاز های فریونی در انواع تراکمی) در محوطه ای از محلول لیتیم بروماید و فشرده سازی بخار مبرد در فشار بالا استفاده می شود.بخار آب متراکم شده به کندانسور وارد می شود و توسط آب یا هوای محیط خنک شده و به صورت مایع در می آید که این مایع با عبور از شیر انبساط (اکسپنشن ولو) وارد خنک کننده یا همان اوپراتور میشود. مایعی که وارد اواپراتور می شود بدلیل روند کاهش فشار، نقطه جوش آن پایین آمده و داخل اواپراتور می جوشد. از آن جا که دمای جوش اکنون پایین تر از دمای هوا است، حرارت از هوا به مبرد منتقل شده و مبرد می جوشد و خود هوا خنک می شود. بخار مبرد (آب) دوباره وارد ابزربر شده و حرارت آن بوسیله لیتیم برماید گرفته می شود و لیتیم برماید رقیق شده توسط حرارت به ژنراتور پمپ می شود و این روند تکرار می شود. در چیلر های جذبی آبگرم (Hot water absorption chiller) مولد حرارتی از آبگرم تغذیه می کند.

  کلیه دستگاه های چیلر جذبی تک اثره، دو اثره و شعله مستقیم  در وب سایت تخصصی تاسیسات، تنها با گارانتی و خدمات پس از فروش نمایندگان رسمی و اصلی عرضه می شوند و دارای گارانتی  طبق دستورالعمل شرکت اصلی می باشند.

  ویژگی ها :

  دستگاه سرمایشی با استفاده از سوخت های حرارتی

 • چیلر جذبی بخار

  شما در این قسمت می توانید مشخصات فنی و تصاویر و قیمت و اطلاعات فروش انواع مختلف چیلر جذبی بخار را در ظرفیت های مختلف مشاهده و مقایسه و خرید نمایید.

  درباره چیلر جذبی بخار :

  اساس کار چیلرهای جذبی بدین شکل می باشد که بجای سیستم کمپرسور در چیلر های تراکمی از کمپرسور گرمایی (شامل ژنراتور، ابزربر، پمپ و مبدل حرارتی) برای تبخیر ماده مبرد (آب به جای گاز های فریونی در انواع تراکمی) در محوطه ای از محلول لیتیم بروماید و فشرده سازی بخار مبرد در فشار بالا استفاده می شود.بخار آب متراکم شده به کندانسور وارد می شود و توسط آب یا هوای محیط خنک شده و به صورت مایع در می آید که این مایع با عبور از شیر انبساط (اکسپنشن ولو) وارد خنک کننده یا همان اوپراتور میشود. مایعی که وارد اواپراتور می شود بدلیل روند کاهش فشار، نقطه جوش آن پایین آمده و داخل اواپراتور می جوشد. از آن جا که دمای جوش اکنون پایین تر از دمای هوا است، حرارت از هوا به مبرد منتقل شده و مبرد می جوشد و خود هوا خنک می شود. بخار مبرد (آب) دوباره وارد ابزربر شده و حرارت آن بوسیله لیتیم برماید گرفته می شود و لیتیم برماید رقیق شده توسط حرارت به ژنراتور پمپ می شود و این روند تکرار می شود. چیلر جذبی بخار (Steam Fired Absorption Chiller) دارای مولد حرارتی می باشند که با بخار داغ تغذیه می شوند .

  کلیه دستگاه های چیلر جذبی تک اثره، دو اثره و شعله مستقیم  در وب سایت تخصصی تاسیسات، تنها با گارانتی و خدمات پس از فروش نمایندگان رسمی و اصلی عرضه می شوند و دارای گارانتی  طبق دستورالعمل شرکت اصلی می باشند.

  ویژگی ها :

  دستگاه سرمایشی با استفاده از سوخت های حرارتی

 • چیلر جذبی شعله مستقیم

  شما در این قسمت می توانید مشخصات فنی و تصاویر و قیمت و اطلاعات فروش انواع مختلف چیلر جذبی شعله مستقیم را در ظرفیت های مختلف مشاهده و مقایسه و خرید نمایید.

  درباره چیلر جذبی شعله مستقیم :

  اساس کار چیلرهای جذبی بدین شکل می باشد که بجای سیستم کمپرسور در چیلر های تراکمی از کمپرسور گرمایی (شامل ژنراتور، ابزربر، پمپ و مبدل حرارتی) برای تبخیر ماده مبرد (آب به جای گاز های فریونی در انواع تراکمی) در محوطه ای از محلول لیتیم بروماید و فشرده سازی بخار مبرد در فشار بالا استفاده می شود.بخار آب متراکم شده به کندانسور وارد می شود و توسط آب یا هوای محیط خنک شده و به صورت مایع در می آید که این مایع با عبور از شیر انبساط (اکسپنشن ولو) وارد خنک کننده یا همان اوپراتور میشود. مایعی که وارد اواپراتور می شود بدلیل روند کاهش فشار، نقطه جوش آن پایین آمده و داخل اواپراتور می جوشد. از آن جا که دمای جوش اکنون پایین تر از دمای هوا است، حرارت از هوا به مبرد منتقل شده و مبرد می جوشد و خود هوا خنک می شود. بخار مبرد (آب) دوباره وارد ابزربر شده و حرارت آن بوسیله لیتیم برماید گرفته می شود و لیتیم برماید رقیق شده توسط حرارت به ژنراتور پمپ می شود و این روند تکرار می شود. چیلر جذبی شعله مستقیم (Direct Fired Absorption Chiller) جزو نسل جدید چیلر های جذبی می باشند که مبدل حرارتی آن به صورت مستقیم با شعله تغذیه می گردد.

  کلیه دستگاه های چیلر جذبی تک اثره، دو اثره و شعله مستقیم  در وب سایت تخصصی تاسیسات، تنها با گارانتی و خدمات پس از فروش نمایندگان رسمی و اصلی عرضه می شوند و دارای گارانتی  طبق دستورالعمل شرکت اصلی می باشند.

  ویژگی ها :

  دستگاه سرمایشی با استفاده از سوخت های حرارتی

 • چیلر جذبی سرما آفرین

  شما در این قسمت می توانید مشخصات فنی و تصاویر و قیمت و اطلاعات فروش انواع مختلف چیلر جذبی تک اثره، دو اثره و شعله مستقیم آب گرم، آب داغ و بخار سرماآفرین را در ظرفیت های مختلف تبرید مشاهده و مقایسه و خرید نمایید.

  درباره چیلر جذبی سرماآفرین :

  اساس کار چیلرهای جذبی بدین شکل می باشد که بجای سیستم کمپرسور در چیلر های تراکمی از کمپرسور گرمایی (شامل ژنراتور، ابزربر، پمپ و مبدل حرارتی) برای تبخیر ماده مبرد (آب به جای گاز های فریونی در انواع تراکمی) در محوطه ای از محلول لیتیم بروماید و فشرده سازی بخار مبرد در فشار بالا استفاده می شود.بخار آب متراکم شده به کندانسور وارد می شود و توسط آب یا هوای محیط خنک شده و به صورت مایع در می آید که این مایع با عبور از شیر انبساط (اکسپنشن ولو) وارد خنک کننده یا همان اوپراتور میشود. مایعی که وارد اواپراتور می شود بدلیل روند کاهش فشار، نقطه جوش آن پایین آمده و داخل اواپراتور می جوشد. از آن جا که دمای جوش اکنون پایین تر از دمای هوا است، حرارت از هوا به مبرد منتقل شده و مبرد می جوشد و خود هوا خنک می شود. بخار مبرد (آب) دوباره وارد ابزربر شده و حرارت آن بوسیله لیتیم برماید گرفته می شود و لیتیم برماید رقیق شده توسط حرارت به ژنراتور پمپ می شود و این روند تکرار می شود.

  تفاوت چیلر های تراکمی و جذبی در نوع کمپرسور می باشد. کمپرسور ها در چیلر های تراکمی می توانند از انواع رفت و برگشتی (پیستونی)، اسکرو و اسکرال باشند. در حالی که کمپرسور های در چیلر های جذبی بصورت گرمایی (شامل ژنراتور، ابزربر، پمپ و مبدل حرارتی) هستند.

  کلیه دستگاه های چیلر های جذبی ساخت سرکت سرماآفرین ایران بر اساس موافقتنامه های قبلی با شرکت Carier آمریکا و طبق دستورالعمل، تکنولژی و روشهای مدرن تولید این شرکت تولید می گردند. شركت كرير بعنوان اولين كمپاني توليده كننده دستگاههاي تهويه مطبوع وپيشتاز اين صنعت و صنايع جانبي آن اولين توليده كننده دستگاههاي چيلر جذبي در جهان بوده و درحال حاضر بيشترين چيلر جذبي نصب شده در ايران از توليدات اين شركت مي باشد.

  کلیه دستگاه های چیلر جذبی تک اثره، دو اثره و شعله مستقیم شرکت سرماآفرین در وب سایت تخصصی تاسیسات، تنها با گارانتی و خدمات پس از فروش رسمی و اصلی شرکت سرماآفرین عرضه می شوند و دارای گارانتی  طبق دستورالعمل شرکت اصلی می باشند.

  ویژگی ها :

  استفاده از سيستم بدون موتور تخليه هوا (MOTOR IESS PURGE SYSTEM)

  داراي پمپهاي  كاملا بسته  (HERMETIC)بدون هيچگونه سيل مكانيكي وشفت خارجي

  عدم وجود اتصالات فلنچي در مدار ليتيوم برومايد

  ساده و روان بودن  پروسس و راندمان

  طول عمر بسیار بالا

  دارای 18 ماه گارانتی شرکت سرماآفرین در مقابل عدم کیفیت مواد و مصالح مصرفی و اشکالات ساخت پس از تحویل (12 ماه پس از نصب)

 • چیلر جذبی کرییر CARRIER
 • چیلر جذبی ترین TRANE
 • چیلر جذبی یورک YORK
 • چیلر جذبی مک کوی McQuay
 • چیلر جذبی هواساز
 • چیلر جذبی مهراصل
 • چیلر جذبی زهش
در صفحه
نمایش 1 - 24 از 80 قلم کالا
نمایش 1 - 24 از 80 قلم کالا
Real Time Analytics