عایق رولی آریافلکس

محصولات جدید

محصولات ویژه

خبرنامه

جهت اطلاع از جدیدترین محصولات و تخفیف های ویژه ما

عایق رولی آریافلکس 

 مقاوم در برابر کندگی، پارگی و سایر صدمات فیزیکی-

 ضریب انتقال حرارت بسیار پایین-

مقاوم در برابر نور خورشید ( اشعه UV) و گاز ازن-

 مقاوم در برابر نفوذ آب و بخار آب-

 عدم ایجاد حساسیت برای کاربر-

 عملکرد عالی در دامنه حرارتی گسترده-

 جایگزین بسیار مناسب به جای پشم شیشه و پشم سنگ در عایق کاری تاسیسات ساختمان-

 

                                                                جدول خواص فیزیکی عایق الاستومری آریا فلکس   

ردیف

خواص فیزیکی

استاندارد مرجع

واحد اندازه گیری

مقادیر واقعی

1

ضریب هدایت حرارتی

ISIRI 8621

EN 12667

W/(m.k)

0.05-0.03

2

مقاومت حرارتی

ISIRI 8621

EN 12667

K/WM2

0.1  0.7

3

قابلیت افروزش

ISIRI 7271-4

-

E

4

مقاومت در برابر نفوذ بخار آب

GB/T177794

-

4000≤

5

جرم حجمی

BS4443 Part 1

Kg/M3

150-60

6

پایداری ابعادی 72 ساعت در دمای 100درجه

GB 8811

%

15≥

 
 
 برای عایق کاری کانالها، مخازن و لوله های بزرگتر از 2 اینچ از عایق های ورقه ای در ضخامتهای مختلف استفاده می شود. عایق های رولی به صورت ساده، پشت چسبدار و با روکش آلومینیوم تولید و عرضه می شود. 
    


زیرشاخه‌ها

 • عایق رولی ساده

   

  - مقاوم در برابر کندگی، پارگی و سایر صدمات فیزیکی

  - ضریب انتقال حرارت بسیار پایین

  - مقاوم در برابر نور خورشید ( اشعه UV) و گاز ازن

  - مقاوم در برابر نفوذ آب و بخار آب

  - عدم ایجاد حساسیت برای کاربر

  - عملکرد عالی در دامنه حرارتی گسترده

  - جایگزین بسیار مناسب به جای پشم شیشه و پشم سنگ در عایق کاری تاسیسات ساختمان

                             جدول خواص فیزیکی عایق الاستومری آریا فلکس

   

  ردیف

  خواص فیزیکی

  استاندارد مرجع

  واحد اندازه گیری

  مقادیر واقعی

  1

  ضریب هدایت حرارتی

  ISIRI 8621

  EN 12667

  W/(m.k)

  0.05-0.03

  2

  مقاومت حرارتی

  ISIRI 8621

  EN 12667

  K/WM2

  0.1  0.7

  3

  قابلیت افروزش

  ISIRI 7271-4

  -

  E

  4

  مقاومت در برابر نفوذ بخار آب

  GB/T177794

  -

  4000≤

  5

  جرم حجمی

  BS4443 Part 1

  Kg/M3

  150-60

  6

  پایداری ابعادی 72 ساعت در دمای 100درجه

  GB 8811

  %

  15≥

    

   

 • عایق رولی پشت چسبدار

  - مقاوم در برابر کندگی، پارگی و سایر صدمات فیزیکی

  - ضریب انتقال حرارت بسیار پایین

  - مقاوم در برابر نور خورشید ( اشعه UV) و گاز ازن

  - مقاوم در برابر نفوذ آب و بخار آب

  - عدم ایجاد حساسیت برای کاربر

  - عملکرد عالی در دامنه حرارتی گسترده

  - جایگزین بسیار مناسب به جای پشم شیشه و پشم سنگ در عایق کاری تاسیسات ساختمان

                             جدول خواص فیزیکی عایق الاستومری آریا فلکس

   

  ردیف

  خواص فیزیکی

  استاندارد مرجع

  واحد اندازه گیری

  مقادیر واقعی

  1

  ضریب هدایت حرارتی

  ISIRI 8621

  EN 12667

  W/(m.k)

  0.05-0.03

  2

  مقاومت حرارتی

  ISIRI 8621

  EN 12667

  K/WM2

  0.1  0.7

  3

  قابلیت افروزش

  ISIRI 7271-4

  -

  E

  4

  مقاومت در برابر نفوذ بخار آب

  GB/T177794

  -

  4000≤

  5

  جرم حجمی

  BS4443 Part 1

  Kg/M3

  150-60

  6

  پایداری ابعادی 72 ساعت در دمای 100درجه

  GB 8811

  %

  15≥

    
 • عایق رولی با روکش آلومینیومی 130 میکرون

  - مقاوم در برابر کندگی، پارگی و سایر صدمات فیزیکی

  - ضریب انتقال حرارت بسیار پایین

  - مقاوم در برابر نور خورشید ( اشعه UV) و گاز ازن

  - مقاوم در برابر نفوذ آب و بخار آب

  - عدم ایجاد حساسیت برای کاربر

  - عملکرد عالی در دامنه حرارتی گسترده

  - جایگزین بسیار مناسب به جای پشم شیشه و پشم سنگ در عایق کاری تاسیسات ساختمان

                             جدول خواص فیزیکی عایق الاستومری آریا فلکس

   

  ردیف

  خواص فیزیکی

  استاندارد مرجع

  واحد اندازه گیری

  مقادیر واقعی

  1

  ضریب هدایت حرارتی

  ISIRI 8621

  EN 12667

  W/(m.k)

  0.05-0.03

  2

  مقاومت حرارتی

  ISIRI 8621

  EN 12667

  K/WM2

  0.1  0.7

  3

  قابلیت افروزش

  ISIRI 7271-4

  -

  E

  4

  مقاومت در برابر نفوذ بخار آب

  GB/T177794

  -

  4000≤

  5

  جرم حجمی

  BS4443 Part 1

  Kg/M3

  150-60

  6

  پایداری ابعادی 72 ساعت در دمای 100درجه

  GB 8811

  %

  15≥

   
 • عایق رولی پشت چسبدار روکش آلومینیومی 130 میکرون

  - مقاوم در برابر کندگی، پارگی و سایر صدمات فیزیکی

  - ضریب انتقال حرارت بسیار پایین

  - مقاوم در برابر نور خورشید ( اشعه UV) و گاز ازن

  - مقاوم در برابر نفوذ آب و بخار آب

  - عدم ایجاد حساسیت برای کاربر

  - عملکرد عالی در دامنه حرارتی گسترده

  - جایگزین بسیار مناسب به جای پشم شیشه و پشم سنگ در عایق کاری تاسیسات ساختمان

                             جدول خواص فیزیکی عایق الاستومری آریا فلکس

   

  ردیف

  خواص فیزیکی

  استاندارد مرجع

  واحد اندازه گیری

  مقادیر واقعی

  1

  ضریب هدایت حرارتی

  ISIRI 8621

  EN 12667

  W/(m.k)

  0.05-0.03

  2

  مقاومت حرارتی

  ISIRI 8621

  EN 12667

  K/WM2

  0.1  0.7

  3

  قابلیت افروزش

  ISIRI 7271-4

  -

  E

  4

  مقاومت در برابر نفوذ بخار آب

  GB/T177794

  -

  4000≤

  5

  جرم حجمی

  BS4443 Part 1

  Kg/M3

  150-60

  6

  پایداری ابعادی 72 ساعت در دمای 100درجه

  GB 8811

  %

  15≥

   
Real Time Analytics