شاخه ها:

سبد خرید

انتخاب کندانسور هوایی به وسيله مهندس میثم شاه علی رامشه
 

 

انتخاب کندانسور هوایی:

در مناطقی که رطوبت زیاد هوا باعث عدم کارآیی برج خنک کن گردد و یا مصرف آب به هر دلیل مقرون بصرفه نباشد، بجای کندانسور آبی از کندانسور هوایی استفاده می شود.

برای انتخاب این کندانسور باید اطلاعات زیر را در اختیار داشته باشیم:

1-     میزان حرارتی که کندانسور دفع می کند  [ Btu/hr ] ( CHR ) :

     2545x12000+BHPxتناژ CHR = (TR)  برای کمپرسورباز

3413     x12000+KWxتناژ CHR = (TR)  برای کمپرسوربسته

2-     اختلاف دمای طرح (TD)- که بترتیب زیر بدست می آید:

دمای خشک محیط [F]- دمای تقطیر گاز در کندانسور [F] = TD 

با ارائه این دو مشخصه به کاتالوگ، مدل دستگاه تعیین می گردد.

       نمونه ای از جداول انتخاب کندانسور هوایی در کاتالوگ

TD ( ºF )

MODEL

40

35

30

25

20

15

86

75

65

54

43

32

SAC-040

151

132

113

94

75

56

SAC-075

222

194

167

139

111

83

SAC-110

300

263

225

188

150

113

SAC-150

453

396

340

283

226

170

SAC-225

608

532

456

380

304

228

SAC-300

733

642

550

458

367

275

SAC-375

913

799

685

571

456

342

SAC-450

1200

1050

900

750

600

450

SAC-600

1513

1324

1135

946

757

567

SAC-750

1826

1598

1369

1141

913

685

SAC-900

2270

1986

1703

1419

1135

851

SAC-1150

 

 

 

اين مقاله در تاريخ دوشنبه، 07 اسفند، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
نظرات موجود: 0
نوشتن نظر
معرفي به يك دوست
معرفي اين مقاله به يك دوست: